May. 31st, 2011

kandidych: cat (knigi)
Неплохой и забавный рассказ Коби Ариели из его новой книги רומן בכתובים :

מכל החדרים בבניין המערכת הארוך והמכוער אהבתי ביותר את חדרה של עורכת מדור הספרות. היו בו ספרים רבים, ברובם חדשים, שהגיעו לשולחנה של העורכת כדי שתיתן עינה עליהם ותקדם את מכירותיהם, והיתה בו אווירה תרבותית אינטלקטואלית, שכמותה יש רק בחדרים של עורכי מדור ספרות; ומעל כל זה היתה בו רוח נשית נאה, גאה, אצורה, בזכותה של עורכת מדור הספרות ובזכותה של העורכת הגרפית שחלקה עמה את החדר.

את עורכת מדור הספרות אהבתי. אני הייתי מצחיק אותה, והיא היתה מצחיקה אותי, ויחד היינו מדברים ומרכלים וגועים בצחוק, עד שמעוצמת הצחוק היא לא היתה מרגישה כיצד, בהבלעה, הייתי לוקח איתי שניים-שלושה ספרים שהיו פזורים בשפע על השולחנות והמדפים, וכך יצאנו שנינו נשכרים. היא משיחה נאה, ואני משיחה נאה ומספרים נאים עוד יותר. כיוון שבאותו היום לא היה שום ספר חדש על השולחן, והרי אי אפשר לסיים שיחה סתם כך בלא פעולה של ממש, נקטתי דרך שאני נוקט לעתים בחוסר אחריותי, ובדרך כלל גם משלם עליה מחיר כבד. לפתע שיניתי במפגיע את טון השיחה לטון ענייני וביקשתי ממנה את הדבר הראשון שעלה על דעתי: שתאפשר לי לכתוב מפעם לפעם ביקורות ספרים, אף שאין דרכי בכך. את יודעת, אמרתי, תבחרי דברים שמתאימים לי. אני אכתוב ברצון, למה לא? איני יודע לשם מה ביקשתי את מה שביקשתי, אבל כבר היה מאוחר מדי. השיחה אכן הסתיימה בחן ובנימוס בזכות הבקשה העניינית וההסכמה הגורפת והמחויכת שבאה בעקבותיה.
kandidych: cat (Default)
1500 приглашенных гостей из самых сливок израильского общества, в культурной программе Рита, ряд других певцов, и, возможно, Пол Анка. Стоимость свадьбы оценивается в 7 миллионов шекелей.

Свадьба будет проходить на участке земли, относящемуся к сельскохозяйственному интернату Бен-Шемен, который решил поправить свое плачевное финансовое состояние сдачей в аренду участка для проведения празднества.

Фотка с подготовки свадебного комплекса (на работах заняты 60 человек):По ходу дела оказалось, что использование участка земли под свадьбу не получило разрешение Земельного Управления

К делу подключилась депутат Кнессета Шели Яхимович, в адрес которой поступили письма от граждан, возмущеных тем, что большая часть леса Бен-Шемен перекрыта в пользу свадебной церемонии, на месте работают тракторы и другое тяжелое инженерное оборудование, прорубаются новые дороги, возводится целый комплекс строений, что в целом разрушает природный баланс довольно немалого участка леса.

Капельку скромности - вот что совсем бы не повредило семейству Тшувы!!!! На хрена такой размах, с таким массивным вмешательством в целостность природного комплекса, не принадлежащего частным рукам??!!!! Нельзя было провести свадьбу без привлечения тракторов и самосвалов??!!!!
kandidych: cat (Default)
Насколько "Исраэль а-Йом" ангажированная газетка не слишком высокого пошиба, но и в ней попадаются иногда интересные материалы.

Один из них был опубликован в последнем пятничном номере.

Отправить стариков на лед

Тема статьи обычно не слишком освещается в СМИ, ибо вопрос довольно постыдный, и большого уважения нашему обществу не прибавляет.

Речь идет о киббуцных пенсионерах.

В двух словах, как именно составляется пенсия работающего человека в Израиле. знающие могут пропустить )

Киббуцные пенсионеры оказались вне всех этих законов, кроме пособия по старости. В классической киббуцной схеме старых времен, работая в киббуце они вообще не получали зарплаты, а работая вне киббуца, сдавали зарплату в общую кассу, из которй каждый член киббуца получал определенную сумму в соотвествии с его потребностями и желаниями (особо "дорогие" желания должны были получить разрешение от общего собрания членов киббуца, или от киббуцного руководства). Никакого понятия накопительной или бюджетной песнии в их случае не существовало, но киббуцников это особо не заботили, ибо они знали, что по достижению пенсии они будут находится на полном обеспечении киббуца.

Проблема возникла при переходе киббуцев от старой системы, потерпевшей как экономический, так и моральный крах, к новой системе ценностей, при которой киббуцы фактически являются коммерческими предприятиями, и уже не требуют от своих членов сдачи зарплаты в кассу, соотвественно и не поставляя им тотальное обеспечение. Пенсионеры в новом мире оказались лишь финансовой тяготой. Каждый из них зависит от доброй воли киббуцного начальства, начисляющему им пенсию, фактически пособие из киббуцной кассы, от финасовых дел самого киббуца, которые далеко не так радужны у большого процента киббуцей и т.д. Начисляя пособие пенсионеру, киббуц потом из него высчитывает немалый процент за предоставление жилья, других услуг. Из оставшихся денег пенсионер должен сам заботится о тех вопросах, которые раньше поставлялись киббуцем бесплатно, вроде медицинского обслуживания, лекарств и т.д.

Самое поразительное, что речь идет о людях, которые десятилетиями являлись базисной основой израильской мифологии и идеологии. Да они сами творили израильскую историю и израильский этос. Песни, книги, кинофильмы, телепередачи - сколько самых разных творческих усилий были положены на воспевание киббуцника, гордого и смелого строителя Израиля, защищающего его рубежи, возделывающего его земли, проповедующего идеи социального и имущественного равенства.

И сейчас эти люди оказались на обочине жизни, в полной зависимости от милостей нового поколения, часто это их же дети и внуки, без каких-либо гарантий на благополучную старость.

В статье описывается борьба организации, созданной активной группой киббуцников-пенсионеров несколько лет назад, цель которой является борьба за предоставления киббуцным пенсионерам достойной пенсии.
kandidych: cat (Cozmo-out)
Ждете ли вы появления Анны Ароновой в программе הישרדות так, как жду его я??!!!!!

kandidych: cat (Default)
Буквально в каждой серии этого сериала мужские герои показываются с довольно нелицеприятной стороны, каждый из них несет в себе, как говорится, "царапину в голове", все демонстрируют разные не слишком приятные, далекие от идеала, качества.

Но почему, по крайней мере в моих глазах, такое изображение мужских характеров не раздражает, а вызывает лишь смех, иногда переходящий в хохот??!!! Да и судя по реакции окружающих мужских особей, телекритиков и цифр рейтинга, я не один в таком ощущении.

Как мне кажется, дело похоже на то, как именно мы относимся к критике Израиля "снаружи", или "изнутри". Когда кто-то свой жжет глаголом, разоблачает и призывает, это воспринимается по другому, чем если это делает человек, не живущий в Израиле. То же с еврейскими анекдотами - один и тот же анекдот из уст еврея, и рассказанный не слишком хорошо расположеным неевреем может быть воспринят совсем по разному!!

Возможно я бы относился к Рамзору по другому, если бы знал, что его пишут женщины, выволакивающие на свет божий самые потаенные мужские слабости и недостатки.

Это похоже на стеб, который в отдельных случаях любят устраивать женщины по поводу посетителей мужских сайтов знакомств, среди которых действительно попадаются весьма закомлексованные и странные типы, зацикленные на своих озабоченностях. При всем отторжении от этих типов, лично мне неприятно, когда их вот так вываливают на весь белый свет, с шутками и прибаутками, анализируя и приходя к выводам по поводу всей мужской братии. Вот если бы подобным занимался мужик, то можно было бы посчитать подобный подход самокритикой, а не уничижительным стебом.

Такие вот мысли в ожидании второй серии в четверг :-)

Profile

kandidych: cat (Default)
kandidych

August 2011

S M T W T F S
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 10:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios